Průmyslové chlazení

Navrhujeme a dodáváme systémy průmyslového chlazení, průmyslového chlazení vody, kapalin a strojů. Důraz klademe na maximální odolnost zařízení v těžkých a specifických provozních podmínkách. Zajišťujeme servis chlazení, čištění a opravy klimatizací.

Chladírny a mrazírny

Chladicí a mrazicí boxy, které vyrábíme z PUR panelů, slouží pro skladování zboží. Nabízíme chladírenské technologie různých výkonů.

Příklady využití: pro květiny, maso, nápoje, potraviny, víno, léky, krev a její deriváty

Součástí dodávek je montáž průmyslových rozvaděčů chlazení, rozvodů světel a další elektřiny a chladicího potrubí.

Šokové zchlazovače

Realizujeme kompletní dodávky šokových zchlazovačů a zmrazovačů. Tato zařízení dokážou co nejrychleji zchladit nebo zmrazit zboží na požadovanou teplotu, aby ho bylo možné bezpečně uchovat v chladicích nebo mrazicích boxech.

Nejčastější využití: v potravinářském průmyslu, při výrobě hotových jídel a pečiva

  • Velké chladicí a mrazicí boxy

Navrhujeme je tak, aby bylo do vnitřního prostoru možné umístit gastronádoby nebo zavážecí vozíky.

  • Menší prostory

Nabízíme hotové šokery z výrobních programů různých dodavatelů.

Chlazení kapalin

Navrhujeme a realizujeme průmyslové chladicí okruhy pro chlazení kapalin ve výrobních procesech.

Příklady využití: chlazení svařovacích zařízení pro strojírenský průmysl nebo chlazení forem na vstřikování ve výrobě plastů, chlazení laboratorních přístrojů.

Rekuperace

Při provozu chladicího zařízení vzniká odpadní teplo, které se dá využít pro vytápění provozu či ohřev užitkové vody. Rekuperace může být také součástí chladírenských systémů, i v tomto případě uživatel získá energii pro vytápění a ohřev vody. Výsledkem je úspora nákladů na energie.

Zaměřujeme se především na deskové výměníky tepla, které mají výbornou tepelnou vodivost a široké využití v průmyslové výrobě. Součástí realizací jsou i zásobníky teplé užitkové vody.